Desktop Dangerous Liquid Detector

  • Desktop Dangerous Liquid Detector

    Desktop Dangerous Liquid Detector

    Oversikt: LT-600 Desktop detektor for farlig væske er en ny type farlig detektor for væsker. Denne teknologien har nådd et høyt nivå. Produktet kan automatisk oppdage brennbare, eksplosive og etsende farlige væsker og effektivt forhindre væsker som inneholder farlige væsker (som kan forårsake forbrenning eller eksplosjon) i å komme inn i sikkerhetsområdet. Det er et nødvendig sikkerhetstesteanlegg for stasjoner, undergrunnsbaner, offentlige etater, stadioner og andre tett befolkede og viktige ...